Tuesday, 2023-10-03, 6:42:05
Witaj Gość | RSS

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach Statystyki

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Drużyna harcerska i zuchowa

Betlejemskie Światło Pokoju 2019

Harcerze ZHP 19 grudnia 2019 r. na placu przy bielskim Ratuszu po raz kolejny rozdali Betlejemskie Światło Pokoju.

Po odśpiewaniu hymnu ZHP, kapelan hufca Bielsk Podlaski ks. Piotr Jurczak przybliżył historię zapoczątkowaną dwa tysiące lat temu w Betlejem, gdzie narodził się Jezus Chrystus. Nawiązał do Betlejemskiego Światła Pokoju Wydarzenie jest o tyle niezwykłe, ponieważ to właśnie Bielsk Podlaski jest miejscem, gdzie jako pierwsze trafia Betlejemskie Światło Pokoju, po czym przekazywane jest do kolejnych miejscowości. Światło przekazane Komendantce Hufca a następnie mieszkańcom dotrze do parafii, szkól, szpitali, urzędów i domów. Harcerze i pozostali zgromadzeni śpiewem kolęd wprowadzili w świąteczny nastrój. Następnie wszyscy udali się do pobliskiej restauracji, aby po odmówieniu modlitwy harcerskiej przełamać się białym chlebem i złożyć życzenia.

Idea przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju sięga 1986 r. Akcji od 1987 r. patronują austriaccy skauci, którzy przewożą do swojego kraju płomień z groty betlejemskiej – miejsca narodzin Chrystusa. Betlejemskie Światło Pokoju, symbol braterstwa, pokoju i miłości niedługo zapłonie w pozostałych miejscowościach.

 

Dzień Myśli Braterskiej - 2017

22 lutego harcerze i skauci na całym świecie obchodzą święto przyjaźni – Dzień Myśli Braterskiej. To niezwykły dzień w harcerskim kalendarzu, ma on przypominać o podstawowym założeniu ruchu skautowego, jakim jest braterstwo wszystkich skautów świata. Data uroczystości nie jest przypadkowa, ponieważ ustalona jest na 22 luty –to jest dzień, w którym urodził się założyciel organizacji skautowych Robert Baden Powell, dlatego też o tym święcie mówimy, że są to urodziny harcerzy.
Dzień Myśli Braterskiej uświadamia skautom na całym świecie, jak jest nas wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, wyznania czy też wieku W ten dzień harcerze myślą o przyjaciołach, kolegach , składają sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują różne gry terenowe lub spotykają się przy ognisku.

 

Wiosenny Zlot w Domanowie.

            Zlot odbył się 22.04.2016 do 24.04.2016 roku w Szkole Podstawowej w Domanowie. Zlot był połączony z obchodami święta naszego patrona - św. Jerzego. Instruktorzy, na czele z komendantem Hufca w Bielsku Podlaskim phm Dariuszem Kośko, harcerze i zuchy, uczestniczący w zlocie, który odbywał się w Domanowie, uczcili swego patrona św. Jerzego w sanktuarium Matki Bożej Domanowskiej. Komendantem Zlotu była  – dh. pwd. Anna Kosińska. Opiekun drużyny harcerskiej była dh. Helena Kiersnowska a zuchowej  dh.Grażyna Płonowska

Harcerze u ks. bpa Tadeusza Pikusa w Drohiczynie

                   Harcerze z diecezji drohiczyńskiej przybyli 16 stycznia do Drohiczyna na spotkanie opłatkowo – noworoczne z biskupem drohiczyńskim Tadeuszem Pikusem. Zebrani wzięli udział w Eucharystii celebrowanej w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego przez ks. bpa Tadeusza Pikusa. Życzenia w imieniu zebranych złożyły biskupowi drohiczyńskiemu: pdhm Agnieszka Kośko i przewodnik Anna Kosińska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach. Podziękowano ks. bp Tadeuszowi Pikusowi za to, że jest przyjacielem harcerzy, co daje się niejednokrotnie odczuć. Życzono także, aby nadal wśród wielu ludzi powierzonych jego pasterskiej pieczy, dostrzegał harcerzy, z którymi drogi będą się mu krzyżowały, a wszystko, co będzie czynił, miało harcerską pasją, ciesząc się światłem Boga i spotkaniami z ludźmi. Odpowiadając, ksiądz biskup życzył zaś wszystkim, radości z niesienia miłości ludziom, którzy jej potrzebują najbliżej nas.

"Zauważ człowieka" - to hasło, z którym w tym roku wszyscy harcerze przekazują Światło z Betlejem.

 
               Komenda Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim zaprasza serdecznie wszystkich harcerzy, zuchów, instruktorów, przedstawicieli władz, duchownych oraz mieszkańców Bielska na przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, które odbędzie się 21 grudnia 2015 roku o godzinie 16:00, przy Ratuszu w Bielsku Podlaskim.

Czuwaj!

VII Jesienny Złaz Andrzejkowy 20-22 listopada 2015r w Bielsku Podlaskim

 

                 Wzięło w nim bowiem udział ponad 300 zuchów, harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Bielsk Podlaski. Na tegorocznym złazie nie zabrakło wrażeń. Odbyły się też wybory Komendanta Hufca, którym został nowy "stary" komendant dh. phm. Dariusz Kośko. Dziękujemy Wam kochane zuchy, drodzy harcerze i wspaniała kadro, za wrażenia, wspomnienia i doświadczenia. Do zobaczenia na harcerskim szlaku. Czuwaj!

 

„Jesteśmy jednością” – na V Złazie Jesiennym

 

                        W dniach 25 - 27 września 2015 r. odbył się V Złaz Jesienny „Jesteśmy jednością” w Doktorcach, którego organizatorem była Komenda Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim.

              Celem złazu była integracja harcerzy i zuchów.

         W jesiennym złazie wzięło udział ponad 300 harcerzy, zuchów z całego powiatu. Oficjalne uroczystości rozpoczął apel powitalny poprowadzony przez dh Julitę Lisiewicz.

         Uczestników złazu czekały różne atrakcje, m.in. ognisko, dyskoteka oraz wyjazd do Skitu w Odrynkach.

         Drużynę harcerską z naszej szkoły prowadziła   pwd Anna  Kosińska

         Czuwaj!

 

Betlejemskie Światło Pokoju 2014 to : Pokój jest w nas”.

       We czwartek 18 grudnia o godz. 16.00 przed Ratuszem w Bielsku Podlaskim biskup drohiczyński Tadeusz Pikus przejmie od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju
Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję .
Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji - szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF wśród grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem.Do Wiednia Światło przybywa za pośrednictwem austriackich linii lotniczych. Płomień jest przekazywany przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.
Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Rozprzestrzenia się ono po całej Polsce, za pomocą harcerek i harcerzy. Przekazują oni też Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.
Hasło przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju w roku 2014 to : Pokój jest w nas”. Odwołuje się ono do słów św. Jana Pawła II : „Zacznijcie dzieło pokoju w sobie, byście sami napełnieni pokojem mogli nieść pokój innym”. Powiedział on też, że pokój jest owocem, który rodzi się w nas, ale przychodzi jako dar Ducha. Przenika nas całych, choć najbardziej odczuwamy go w naszym sercu i naszej duszy. Jego skutki są również widoczne na zewnątrz i promieniują na ludzi wokół nas. Prawdziwy pokój ducha zmienia nasze patrzenie na siebie samych, na ludzi, świat - daje nam coraz pełniejszą wolność.„ Przyjmując Betlejemskie Światło Pokoju - płomień, którego źródłem jest miejsce narodzin Jezusa, przyjmijmy zachętę do pokonywania w sobie niepokoju, który wywołuje lęk, obawy. Niech nam przypomina, że „Pokój na ziemi zaczyna się w nas samych”. Tyle bowiem wokół nas zła, na ile pozwolimy i tyle może być dobra, ile uczynimy, podkreślają organizatorzy akcji. 

za: www.swiatlo.zhp.pl, ksAP/Drohiczyn

"W HOŁDZIE PAPIEŻOWI- ŚW.  JANOWI PAWŁOWI II"

15 października 2014r. w Bielskim Domu Kultury  po raz X odbył się konkurs  recytatorski poezji i prozy Jana Pawła II  pod tytułem  ,,W hołdzie Papieżowi – św. Janowi Pawłowi”.

 

Organizatorem była Komenda Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim przy współpracy z Bielskim Domem Kultury. Recytację  ocenili jurorzy w składzie:   Ewa Borowska, Ewa Zawadzka, Elżbieta Fionik. Głównym celem konkursu była pamięć o Wielkim  Polaku – Świętym Janie Pawle II  Zapoznanie się z Jego poezją i prozą. Do konkursu recytatorskiego przystąpiło 24 harcerzy i zuchów Hufca Bielsk Podlaski .  Komisja oceniała dobór repertuaru do możliwości uczestnika, dykcję, modulację, tempo mówienia, opanowanie pamięciowe i wyraz artystyczny. Uczestnicy konkursu oceniani byli w kilku kategoriach.(zawartych w regulaminie) W konkursie uczestniczyli harcerze oraz uczniowie z Holonek, Glinika, Brańska, Kleszczel, Augustowa, Bielska Podlaskiego . Prowadzący konkurs ks.pwd Piotr Pędzich wraz z druhną Małgorzatą Kosińską wprowadzili wszystkich uczestników w chwilę refleksji na temat wielkiego Polaka ,jego poezji i prozy W oczekiwaniu na werdykt uczestnicy mogli  wspólnie pośpiewać, a także skosztować pysznych słodkości. Po ogłoszeniu wyników zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Zwycięzcy uczestnicy  konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez organizatorów. Na koniec wszyscy zaśpiewali piosenkę pt”Barka” z wrażeniami i nutką zadumy rozjechali się do swoich środowisk
Protokół z przebiegu konkursu recytatorskiego „W Hołdzie Papieżowi – św Janowi Pawłowi II
Kategoria I- zuchy i klasa 1-3 z naszej szkoły
1. Monika Kosińska 
2. Kinga Kamińska


Kategoria II –(harcerze młodsi i ucz klas 4-6)
1.Tymoteusz Pawlik
2.Wioleta Borowska
3.Paulina Pankowska
4.Julia Górska- WYRÓZNIENIE
Kategoria III(harcerze starsi i ucz. Klas I-IIIgimnazjium)
1.Agnieszka Huk, Bartłomiej Bazyluk
2.Agata Nieścior
3Kamil Misiuk
4.Magda Mucha- WYRÓZNIENIE
Kategoria specjalna –przedszkola
1.Apolonia Truszkowska
2.Magdalena Miluska

 Żródło:  przedruk http://www.bielskpodlaski.zhp.pl/article,6960,938,1.html

 95-lecia bielskiego harcerstwa

W ramach obchodów 95-lecia bielskiego harcerstwa, w dniach 6-8 czerwca w Bielsku Podlaskim odbył się Zlot Hufca.
W jubileuszowym Zlocie wzięły udział zuchy, harcerze, instruktorzy oraz seniorzy z Hufca ZHP Bielsk Podlaski.
Główne obchody jubileuszu rozpoczęły się w sobotnie popołudnie przy pomniku naszego patrona kpt. Wł. Wysockiego od złożenia symbolicznych wiązanek oraz zniczy przez Komendę Chorągwi Białostockiej wraz z Komendą Hufca Bielsk Podlaski, władzami samorządowymi, przedstawicielami wielu instytucji oraz dyrektorami szkół.
Następnie wszyscy udaliśmy się na występy przygotowane przez środowiska harcerskie z naszego hufca, które odbywały się na muszli koncertowej.
Uroczysty apel rozpoczął się o godzinie 17 na boisku Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. Reymonta w Bielsku Podlaskim. Po przywitaniu gości Komendant hufca przedstawił historię powstania harcerstwa na ziemiach bielskich. Przypomniał również o tym, że w dniu jubileuszu powróciliśmy do granic hufca z czasów kiedy się „rodził” i obejmujemy trzy powiaty: bielski, siemiatycki i hajnowski. Kończąc przemówienie życzył wszystkim harcerzom wytrwałości w zdobywaniu ideałów, a zaproszonym gościom, aby w każdym mieście, wsi, powiecie i gminie powstawały w dalszym ciągu środowiska harcerskie.
Piękne życzenia harcerzom złożył Pan Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski -Jarosław Borowski, Pan wójt Gminy Brańsk – Krzysztof Jaworowski oraz wszyscy zaproszeni goście.
Po przemówieniach Komendant Chorągwi Białostockiej hm. Andrzej Bajkowski wręczył złote Odznaki Przyjaciół Harcerstwa:
- Panu Staroście – Sławomirowi Snarskiemu,
- Pani Wójt Gminy Bielsk Podlaski – Raisie Rajeckiej,
- Pani Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 – Alinie Baranowskiej,
- Panu Prezesowi Firmy UNIBEP – Janowi Mikołuszko
- Pani Prezes Firmy SUEMPOL – Monice Siecińskiej Jaworowskiej
Srebrne Odznaki Przyjaciół Harcerstwa otrzymali:
- Pan Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski - Jarosław Borowski
- Pani Dorota i Albert Murawscy - właściciele firmy ABA Plus
- Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim Zofia Tymińska
- Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Holonkach im. JPII Dorota Zaleska
- Pani Pedagog Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim Bożena Oleszko
- Pani Pedagog Gimnazjum nr 1 w Bielsku Podlaskim im. Niepodległości Polski Elżbieta Krasińska Oniśkiewicz
- Pan Krzysztof Jankowski - Redaktor Gazety Współczesnej
- Pani Urszula Paszko - Redaktor Kuriera Porannego
Instruktorom Komendant Chorągwi wręczył srebrne i złote odznaki ZA ZASŁUGI DLA ZHP NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE.
Po apelu wszyscy udali się na słodki poczęstunek oraz jubileuszowy tort.  GRATULUJEMY

Przedruk ze strony  bielskpodlaski.zhp.pl


 

DZIEŃ MYŚLI  BRATERSKIEJ

22 lutego harcerze i skauci na całym świecie obchodzą święto przyjaźni — Dzień Myśli Braterskiej. Ma on przypominać o podstawowym założeniu ruchu skautowego, jakim jest braterstwo wszystkich skautów świata. Delegacja naszych harcerzy również uczestniczyła  w tym święcie w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bielsku Podlaskim.

                                             Uroczyste Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju
   Dnia 19 grudnia 2013 roku na placu ratuszowym im. Bł. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim odbyło się przekazanie Światła Betlejemskiego przez harcerzy m.inn. Naszej Szkoły z hm. Anną Kosińską i hm. Grażyną Płonowską dla mieszkańców miasta. W uroczystości udział wzięło około 300 zuchów i harcerzy naszego hufca, przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych, zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta.
Uroczystość rozpoczęła się od Hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. Po przywitaniu przybyłych gości, w osobach duchownych ks. Mariusza Boguszewskiego – delegata Biskupa Drohiczyńskiego, ks. dziekana prałata Kazimierza Siekierko, władz powiatowych, miejskich i gminnych pana Sławomira Snarskiego, pana Adama Łęczyckiego, panią Raisę Rajecką oraz pana Jana Radkiewicza, przedstawicieli Komendy Policji i Straży Pożarnej, Nadleśnictwa, przedstawicieli Chorągwi Białostockiej – komendanta hm. Andrzeja Bajkowskiego oraz przewodniczącej KR – hm. Jolanty Kitlasz, harcerzy, instruktorów i mieszkańców miasta zostało rozpalone ognisko z płomienia światełka betlejemskiego. W dalszej części uroczystości ks. Piotr Jurczak wraz z ks. Markiem Jakimiukiem opowiedzieli wszystkim zebranym gawędę o ogniu. Następnie zabrał głos Komendant Chorągwi Białostockiej hm. Andrzej Bajkowski, ks. Mariusz Boguszewski oraz starosta bielski Sławomir Snarski . Złożyli zebranym życzenia świąteczne i noworoczne oraz powinszowali zorganizowania tejże uroczystości.
Po uroczystości komendant naszego hufca. phm. Dariusz Kośko podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił zebranych na gorący posiłek i kawałek ciasta do "Podlasianki". Przy wspólnym stole nie zabrakło kolęd, rozmów, a po zakończonym posiłku życzeń świątecznych i noworocznych przy łamaniu się opłatkiem.
 
 

 
 
Wakacje w Rydzewie.
Wspaniałe chwile przeżyły zuchy i harcerze, uczestnicy letniego obozu w Rydzewie na Mazurach. Dla wielu z nich był to pierwszy wyjazd i zarazem doskonała okazja do poznania turystycznych walorów krainy tysiąca jezior. Jednocześnie był to pracowity okres, gdzie nasi uczniowie zdobywali kolejne szlify zuchowej i harcerskiej przygody, która w naszej szkole ma coraz liczniejszą rzeszę zwolenników i cieszy się szczególnym zainteresowaniem.

 
 
 
 
 
„Złaz w Glinniku".
Ostatnie wspomnienia przez uczniów naszej szkoły zdominowane zostały przez „Złaz Harcerski" jaki odbył się w Glinniku w dniach - 03.06 - 05.06.2011r. We wrześniu ubiegłego roku powstała u nas GZ „Leśne Duszki" a w maju tego roku DH „Promyk". Idea ta zdobywa szerokie uznanie i cieszy się dużym zainteresowaniem. Prawdziwą furorę zrobiła wiadomość o wspomnianym złazie. Oznaczało to, że piętnastoosobowa grupa zuchów i harcerzy z Holonek uda się na trzydniowy obóz poza miejsce swojego zamieszkania. Było to coś nowego, nieznanego, coś co rozbudziło wyobraźnię młodych ludzi, pozwalało przeżyć spartańską przygodę. W czasie złazu obowiązywały zbiórki, meldunki, pobudki, apele a nawet nocne alarmy, które wspaniale wspominają dzieci. W drugim dniu miejsce miał długi morderczy wymarsz do Krynicy. Był to bieg patrolowy. Po drodze uczestnicy musieli wykonać 6 zadań, wszystkie zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. W tym dniu była upalna pogoda dlatego małe zuchy z wielką ulgą meldowali o wykonaniu zadań. Oprócz obowiązków były też chwile relaksu - ognisko, dyskoteka oraz inne zabawy. Zadziwiająca była wspólna integracja, już po pierwszych godzinach wyglądało tak, jak gdybyśmy znali się od dłuższego czasu. Sen po takim dniu był mocny, twardy i wydawał się być bardzo krótki. Niedzielny poranek oznaczał zbliżający się koniec złazu. Przybyli przełożeni Bielskiej Chorągwi. Miejsce miała wspólna Msza święta przy polowym ołtarzu, usytuowanym obok szkoły. Msza zgromadziła liczne grono mieszkańców, zaproszonych gości oraz rodziców uczestników złazu. Po mszy nastąpiło podsumowanie. Były to chwile wzruszenia a nawet łzy, wręczono liczne upominki. Złaz przeszedł do naszej historii jako wydarzenie bardzo ciekawe, interesujące, wielce poznawcze, ciekawie zorganizowane i co wszyscy zgodnie przyznają - godne powtórzenia. Słowa piosenki, które ułożyły dzieci podczas biegu patrolowego:
1. Jest w tym kraju wioska żyzna znamienita
Tu znajduje się piękna Krynica.
Tu wśród drzew pięknie śpiewa ptak.
 A wśród pól zakwita cudny kwiat.
Ref. To są piękne okolice Tu zmierzamy na Krynicę.
Tu znajduje się dąb wielowiekowy.
 Tu jest kościół zabytkowy.
2. Okolica ta jest bardzo miła Ją pozdrawiał Karol Wojtyła
Mówcie sobie o tej wiosce co tam chcecie,
 Nie oddamy jej za nic na świecie
Ref. To są piękne okolice Tu zmierzamy na Krynicę.
Tu znajduje się dąb wielowiekowy. Tu jest kościół zabytkowy.
 
 
 
30.04.2011r. uczestniczyliśmy z 10GZ "Leśne Duszki" w obchodach Dnia św. Jerzego - patrona harcerzy w Narwi.
 
 
 
Dnia 22 lutego 2011 roku 10 Gromada Zuchowa „Leśne Duszki" przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach uczestniczyła w Dniu Myśli Braterskiej, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 5 w Bielsku Podlaskim. Organizatorem uroczystości była bielska Komenda Hufca ZHP. W tym szczególnym dniu wszystkim druhnom i druhom życzymy powodzenia w realizacji harcerskiej służby.
 
25 marca 2011roku w Bibliotece Miejskiej w Bielsku Podlaskim odbył się Ogólnopolski Konkurs Recytatorski zorganizowany przez ZHP pt:"Strofy o Ojczyźnie". Zajęliśmy wspaniałe miejsca: I miejsce w kategorii klas I-III - Weronika Puchalska I miejsce w kategorii klas IV-VI - Małgorzata Kosińska

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Formularz logowania
Wyszukiwanie
Kalendarz
«  October 2023  »
MoTuWeThFrSaSu
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031Copyright MyCorp © 2023
 
Administrator strony- Karol Kosiński